Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας και είναι σύμφωνη με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η Εταιρία δεν προβαίνει στη συλλογή προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή τους στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι Χρήστες δηλώνουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας αντίστοιχα πεδία στην Ιστοσελίδα για να εγγραφούν στο ενημερωτικό newsletter της Εταιρίας, να δηλώσουν συμμετοχή σε υπηρεσίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Εταιρίας καθώς και για να συμμετέχουν σε ενέργειες ενημέρωσης, προώθησης, προσφορών και διεκπεραίωσης σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν εκμεταλλεύεται για εμπορικούς λόγους τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ούτε τα μεταφέρει σε τρίτους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων από τα αρχεία της Εταιρίας πατώντας το σύνδεσμο “unsubscribe” που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email που λαμβάνουν από την Εταιρία, είτε να τα ανανεώσουν κατά τη βούλησή τους στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected]. Οι Χρήστες με τη χρήση της Ιστοσελίδας και μόνο, δηλώνουν ότι συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία.

Για τα προγράμματα που διοργανώνονται διαδικτυακά μέσω ζωντανών συναντήσεων, οι Χρήστες δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι οι συναντήσεις βιντεοσκοπούνται (εκτός και αν υπάρχει ενημέρωση για το αντίθετο στους όρους του εκάστοτε προγράμματος) και σε περίπτωση που εμφανιστούν στην οθόνη υπάρχει η πιθανότητα να βιντεοσκοπηθούν. Τα βίντεο ενδέχεται να διατίθενται στην Ιστοσελίδα ή μέρος τους να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς, χωρίς ποτέ να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των Χρηστών.