ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE WEBINARS

Live Webinars

Τα live μαθήματα με ζωντανή σύνδεση μέσω Zoom πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα. Οι επόμενες ημερομηνίες είναι:

  • Πέμπτη 2 Ιουνίου, 19:00-20:00
  • Τετάρτη 22 Ιουνίου, 19:00-20:00
  • Πέμπτη 7 Ιουλίου, 18:00-19:00
  • Πέμπτη 21 Ιουλίου, 19:00-20:00

Τον Αύγουστο δεν θα πραγματοποιηθούν live συναντήσεις.

Σημειώστε πως εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα ζωντανά, οι συναντήσεις μαγνητοσκοπούνται και διατίθενται μέσα στην πλατφόρμα. Έτσι μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αργότερα στο δικό σας χρόνο!

Σε αυτά τα webinars κάνουμε πρακτική διαλογισμού, ασκήσεις και ειδικές πρακτικές, συζητάμε και μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τις νίκες και τις χαρές μας και ό,τι απορία ή πρόκληση αντιμετωπίζουμε στη πρακτική και τη ζωή μας.

Tα Zoom Links αναρτώνται στην επόμενη ενότητα, 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε συνάντησης. Παρακαλούμε συνδεθείτε μερικά λεπτά νωρίτερα διότι ξεκινάμε στην ώρα μας.

Επόμενη ενότητα